15/1/56

ประกาศชี้แจงเกี่ยวกับระยะเวลาการผลิต ณ. วันที่ 15/1/2556

                              ประกาศชี้แจงเกี่ยวกับระยะเวลาการผลิต ณ. วันที่ 15/1/2556

                          ในขณะนี้มีลูกค้าจำนวนมากที่แก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเป็น 13 หลัก ทำให้ทางโรงพิมพ์ มีงานพิมพ์เยอะมาก  ทางโรงพิมพ์ ขอแจ้งระยะเวลาการผลิตดังนี้

                          สำหรับลูกค้าใหม่ ระยะเวลาการผลิต ประมาณ 4 อาทิตย์ หลังจากสรุปอาร์ตเวิร์ค
                          สำหรับลูกค้าเก่า  ระยะเวลาการผลิต ประมาณ 2-3 อาทิตย์ หลังจากมีการแก้ไขอาร์ต                      เวิร์ค

                         ทางโรงพิมพ์ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย และจะพยายามเร่งผลิตงานให้ทันต่อการใช้งานของลูกค้าทุกท่านค่ะ


                                                                                                                จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                                                                                นริสรา ลอองสุวรรณ
                                                                                                                หัวหน้าพนักงานขาย
                                                                                                  บริษัท ท็อปฟอร์มส คอมพิวเตอร์ จำกัด