1/2/56

ประกาศเรื่องเลขประจำัตัวผู้เสียภาษี 13หลัก ฉบับใหม่ อัพเดท วันที่ 1/2/2556


ประกาศ

                                   กรมสรรพากรยืดเวลาการใช้เลขประจำัตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก 
ได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
อ้างอิงจาก เว็บไซต์ กรมสรรพากร
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/TIN13ExpandTime-010256.pdf