15/7/54

คุณสมบัตเครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ (Dot matrix Printer) ยี่ห้อ OKIเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI (โอกิ)

1. OKI ML790

80 คอลัมน์
1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
หน่วยความจำ 128 kb
20000 ชั่วโมงการใช้งาน
ใส่ขนาดกระดาษ กว้าง 3.0 - 10.0 นิ้ว


2. OKI ML791
136 คอลัมน์
1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
หน่วยความจำ 128 kb
20000 ชั่วโมงการใช้งาน
ใส่ขนาดกระดาษ กว้าง 3.0 - 1ุ6.0 นิ้ว

** ทางบริษัทฯ ไม่มีจำหน่ายเครื่องปรินท์เตอร์ แนะนำคุณสมบัติเพื่อเหมาะกับการใช้งานเท่านั้น **

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ (Dot matrix Printer) ยี่ห้อ Epson

สวัสดีค่ะทุกท่าน

วันนี้ขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับคุณสมบัติในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ (Dot Matrix Printer)ยี่ห้อ Epson โดยจำแนกรุ่น และการใช้งานดังนี้นะคะ

Epson LQ300

1. Epson LQ-300+II 

1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา (ใช้จริงได้ถึง 4 สำเนา)
หน่วยความจำ 64 kb
6000 ชั่วโมงการใช้งาน
ใส่ขนาดกระดาษ กว้าง 4.0 - 10.0 นิ้ว
จำนวนเข็มพิมพ์ 24 เข็ม
ความละเอียด 360 x 360 dpi
ตลับหมึก แบบกลักชนิดผ้าสีดำ (SO15086)
  

2. Epson LQ-590

1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา (ใช้จริงได้ถึง 5 สำเนา)
หน่วยความจำ 128 kb
20000 ชั่วโมงการใช้งาน
ใส่ขนาดกระดาษ กว้าง 4.0 - 10.0 นิ้ว
จำนวนเข็มพิมพ์ 24 เข็ม
ความละเอียด 360 x 360 dpi
ตลับหมึก แบบกลักชนิดผ้าสีดำ (SO15589)จำนวนเข็มพิมพ์ 24 เข็ม
ความละเอียด 360 x 360 dpi
ตลับหมึก แบบกลักชนิดผ้าสีดำ (SO15582)4. Epson LQ-2090

1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา  (ใช้จริงได้ถึง 5-6 สำเนา)
หน่วยความจำ 128 kb
20000 ชั่วโมงการใช้งาน
ใส่ขนาดกระดาษ กว้าง 4.0 - 10.0 นิ้ว
จำนวนเข็มพิมพ์ 24 เข็ม
ความละเอียด 360 x 360 dpi
แบบกลักชนิดผ้าสีดำ (SO15586)   

5. Epson LQ-2180i

136 คอลัมน์
1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา (ใช้จริงได้ถึง 6-7 สำเนา)
หน่วยความจำ 64 kb
20000 ชั่วโมงการใช้งาน
ใส่ขนาดกระดาษ กว้าง 4.0 - 16.0 นิ้ว ยาวมากที่สุดที่ 22 นิ้วจำนวนเข็มพิมพ์ 24 เข็ม
ความละเอียด 360 x 360 dpi
แบบกลักชนิดผ้าสีดำ (SO15086)
ราคาประมาณ 32,900.00 บาท


6. Epson DLQ-3500

136 คอลัมน์
1 ต้นฉบับ + 7 สำเนา
หน่วยความจำ 128 kb
10000 ชั่วโมงการใช้งาน
พิมพ์สี ขาว-ดำ / สี
ตลับหมึก แบบกลักชนิดผ้าสีดำ (SO15587) และแบบสี (SO15067)
ขนาดกระดาษต่อเนื่อง กว้าง 4.0 - 16.0 นิ้ว ยาวมากที่สุดที่ 22 นิ้ว 

 
อ้างอิงข้อมูลมาจาก : http://www.chkspec.com/


** ทางบริษัทฯ ไม่มีจำหน่าย เครื่องปรินท์เตอร์ แนะนำคุณสมบัติที่ใช้กับงานพิมพ์เท่านั้น ***