1/3/54

วิธี การวัดขนาด และแจ้งเสปคงานเพือสอบถามราคากระดาษต่อเนื่องที่ถูกวิธี

                  แนวทางในการสอบถามราคาสินค้าเบื้องต้นค่ะ

1. ขนาด = แจ้งขนาดความกว้าง และสูง โดยวัดเป็นนิ้ว
                 กว้างวัดรวมรูหนามเตยจากซ้ายไปขวา และ สูง วัดจากบนลงล่าง


                 โดยมาตราฐานของไซส์งาน จะอยู่ที่ ไซส์ 9x11 นิ้ว (A4) , 9.5x11 นิ้ว , 9x5.5 นิ้ว (ครึ่งนึงของ A4)
และไซส์ พิเศษ มีหลากหลายขนาด เช่น 9x7",5x11",9x3.66",9x12",7.5x8.5" ฯลฯ ซึ่งทางโรงงานจะสามารถผลิตงานได้ไซส์เล็กสุด คือหน้ากว้าง 4.5 นิ้ว   
                 ** ไซส์พิเศษนี้ ลูกค้าต้องมีโปรแกรมบัญชีปรินทงานโดยตรง เพื่อรองรับการพิมพ์ใ้ห้ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น **


2. จำนวนสำเนา = แจ้งจำนวนสำเนาของเอกสารว่าใน 1 ชุด มีกี่ใบ

               โดยให้ยึดหลักจากการใช้งานจริงว่าต้องการเอกสารกี่ใบชุด ต้องให้ลูกค้ากี่ใบ และบริษัทเก็บไว้กี่ใบ     

กระดาษเคมี 4 ใบ/ชุด
กระดาษเคมี3ใบ/ชุด

           
เอกสารออกเป็นชุด 5ใบ/ชุด

              มาตราฐานของสำเนา ที่ใช้ปรินท์งานเอกสารออกเป็นชุดนั้นจะอยู่ที่ 5 ใบ/ชุด  โดยจำแนกเบื้องต้นดังนี้
                 2.1 ต้นฉบับใบกำกับภาษี / ใบส่งสินค้า / ใบแจ้งนี้   สำหรับ ลูกค้า
                 2.2 สำเนาใบกำกับภาษี / ใบส่งสินค้า / ใบแจ้งนี้     สำหรับ ลูกค้า
                 2.3 สำเนาใบกำกับภาษี / ใบส่งสินค้า / ใบแจ้งนี้     สำหรับ บริษัท (หรือบัญชี)
                 2.4 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน    สำหรับลูกค้า
                 2.5 สำเนาใบเสร็จรับเงิน      สำหรับบริษัท (หรือบัญชี)
                 ** ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะการใช้งานจริงของลูกค้า **3. พิมพ์กี่สี = สีหมึกที่จะให้พิมพ์ลงไปในกระดาษมีกี่สี (ไม่เกี่ยวกับจำนวนสีกระดาษในแต่ละใบเพราะสีกระดาษลูกค้าสามารถเลือกสีได้อยู่แล้วค่ะ)
พิมพ์1สี (สีน้ำตาล)
พิมพ์1สี (สีฟ้า)

พิมพ์2สี (สีฟ้า+สีดำ)

พิมพ์2สี (สีเหลือง+สีดำ)

พิมพ์ 4 สี (ดำ+เหลือง+เขียว+ฟ้า)