27/4/60

หลักการเขียนเบอร์โทร ที่ถูกต้อง ตามหลักสากล

              วันนี้มีลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับการเขียนเบอร์โทรที่ถูกต้องตามหลักสากลมา จึงได้ค้นข้อมูลจากในกูเกิลและเจอบความของคุณ chisanakan แหล่งที่มาจากเว็บ http://oknation.nationtv.tv/blog/Pasakorn/2010/11/04/entry-1 และรู้สึกเป็นประโยชน์มาก
              จึงขอแชร์บทความนี้ไว้ในบล็อกเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนเบอร์โทรที่ถูกต้องตามหลักสากลกับทุกท่านนะคะ ^_^


เลขหมายโทรศัพท์ สำหรับโทรในประเทศ


เลิกใช้วงเล็บ                                           ไม่ควรเขียนว่า (02) 345 6789
เลิกใช้เครื่องหมายขีด (-)                           ไม่ควรเขียนว่า 02-345-6789
เลิกใช้ช่องว่างรวมกับเครื่องหมายขีด (-)        ไม่ควรเขียนว่า 02 345-6789            
ใช้ช่องว่างแยกกลุ่มตัวเลข                           เขียนได้เป็น 02 345 6789
แยกกลุ่มตัวเลขให้ถูกต้อง                           เขียนได้เป็น 0 2345 6789

การ เขียนเลขหมายโทรศัพท์อย่างถูกต้องนั้น อาจจะดูแปลกในตอนแรก หากเราลองฝืนใจทำตามคำแนะนำไปสักระยะหนึ่ง ไม่นานก็จะรู้สึกดีขึ้น ที่เราเขียนเบอร์โทรได้ตรงตามมาตรฐาน ไม่ทำให้คนอื่นสับสน

สำหรับเลขหมายโทรศัพท์สำหรับติดต่อกับต่างประเทศ

ไม่ควร
 เขียน (662) 3456789 เพราะไม่ควรใช้วงเล็บ และขาดเครื่องหมาย +
ไม่ควรเขียน +66 23 456789 เพราะแบ่งกลุ่มตัวเลขไม่เหมาะสม
ไม่ควรเขียน +66(0) 23456789 เพราะไม่จำเป็นต้องมีเลข 0 ให้สับสน
ไม่ควรเขียน +66 (0) 2 345 6789 เพราะไม่จำเป็นต้องมีเลข 0 และยังแบ่งกลุ่มไม่ถูก ยิ่งทำให้ดูสับสน
ไม่ควรเขียน +66-2345-6789 เพราะไม่ควรใช้เครื่องหมายขีด (-) ที่ทำให้ดูสับสนเมื่อมีทั้งเครื่องหมายบวก (+) และลบ (-) อยู่ร่วมกัน
ควรเขียนเป็น +66 2345 6789 ซึ่งเรียบง่าย และเป็นที่เข้าใจในระดับสากล

การเขียนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

สำหรับติดต่อในประเทศ

ให้เขียนโดยแยก 08 ไว้ข้างหน้า เว้นวรรคด้วยช่องว่าง ตามด้วยเลขอีก 4 ตัว เว้นวรรคด้วยช่องว่าง แล้วจึงตามด้วยเลขที่เหลืออีก 4 ตัว เช่น 08 1234 5678

ไม่ควรเขียนเป็น (081)-234-5678, (081) 234 5678, (081) 234 5678, 081-234-5678, 081 234 5678, 08-1234-5678, (08) 1234 5678
 ขอขอบพระคุณบทความนี้จากคุณ chisanakan แหล่งที่มาจากเว็บ http://oknation.nationtv.tv/blog/Pasakorn/2010/11/04/entry-1